Placeholder image

การออกแบบระบบไฟฟ้า

ACC Service รับติดตั้ง ออกแบบ ทดสอบ ระบบไฟฟ้าในอาคาร ระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานทดแทนอื่นๆ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน ลดค่าไฟฟ้า ด้วยวิศวกรที่เชี่ยวชาญมี certify certificate รับรองจากบริษัทผู้ผลิต รับประกันสินค้าและผลงาน

ระบบไฟฟ้าเป็นระบบที่มีความสำคัญในบ้านทุกบ้าน การเลือกใช้ระบบไฟฟ้า การเดินสายไฟ ชนิดของสายไฟ และอุปกรณ์ติดตั้งทางไฟฟ้าให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน เป็นเรื่องที่ผู้ใช้ต้องมีความรู้พื้นฐาน
Placeholder image
เพื่อนำไปสู่การพิจารณาเลือกใช้ให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดเป็นการช่วย ประหยัดพลังงานและยังมีผลดีต่อส่วนรวมของประเทศในแง่ของการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในด้านการลดภาวะโลกร้อนได้ 1. สายไฟฟ้า
การเลือกใช้สายไฟฟ้า 1.1 ใช้เฉพาะสายไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มีเครื่องหมาย มอก.11) เท่านั้น 1.2 สายไฟฟ้าชนิดที่ใช้เดินภายในอาคารห้ามนำไปใช้เดินนอกอาคาร เพราะแสงแดดจะทำให้ฉนวนแตกกรอบชำรุด สายไฟชนิดที่ใช้เดินนอกอาคารมักจะมีการเติมสารป้องกันแสงแดดไว้ในเปลือกหรือ ฉนวนของสาย สารป้องกันแสงแดดส่วนใหญ่ที่ใช้กันมากนั้นจะเป็นสีดำ แต่อาจจะเป็นสีอื่นก็ได้ การเดินร้อยในท่อก็มีส่วนช่วยป้องกันฉนวนของสายจากแสงแดดได้ในระดับหนึ่ง 1.3 เลือกใช้ชนิดของสายไฟให้เหมาะสมกับสภาพการติดตั้งใช้งาน เช่น สายไฟชนิดอ่อนห้ามนำไปใช้เดินยึดติดกับผนังหรือลากผ่านบริเวณที่มีการกดทับ สาย เช่น ลอดผ่านบานพับประตูหน้าต่าง หรือตู้ เนื่องจากฉนวนของสายไม่สามารถรับแรงกดกระแทกจากอุปกรณ์จับยึดสายหรือบานพับ ได้ การเดินสายใต้ดินก็ต้องใช้ชนิดที่เป็นสายใต้ดิน (เช่น สายชนิด NYY) พร้อมทั้งมีการเดินร้อยในท่อเพื่อป้องกันสายใต้ดินไม่ให้เสียหาย เป็นต้น 1.4 ขนาดของสายไฟฟ้า ต้องใช้สายตัวนำทองแดงและเลือกให้เหมาะสมกับขนาดแรงดันไฟฟ้า (1 เฟส หรือ 3 เฟส) ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้งาน และสอดคล้องกับขนาดของฟิวส์หรือสวิตช์อัตโนมัติ (เบรกเกอร์) ที่ใช้ สำหรับขนาดสายเมนและสายต่อหลักดินนั้นก็ต้องสอดคล้องกับขนาดของเมนสวิตช์และ ขนาดของเครื่องวัดฯ ด้วย ตามตารางต่อไปนี้
 
Placeholder image
สารป้องกันแสงแดดไว้ในเปลือกหรือ ฉนวนของสาย สารป้องกันแสงแดดส่วนใหญ่ที่ใช้กันมากนั้นจะเป็นสีดำ แต่อาจจะเป็นสีอื่นก็ได้ การเดินร้อยในท่อก็มีส่วนช่วยป้องกันฉนวนของสายจากแสงแดดได้ในระดับหนึ่ง 1.3 เลือกใช้ชนิดของสายไฟให้เหมาะสมกับสภาพการติดตั้งใช้งาน เช่น สายไฟชนิดอ่อนห้ามนำไปใช้เดินยึดติดกับผนังหรือลากผ่านบริเวณที่มีการกดทับ สาย เช่น ลอดผ่านบานพับประตูหน้าต่าง หรือตู้ เนื่องจากฉนวนของสายไม่สามารถรับแรงกดกระแทกจากอุปกรณ์จับยึดสายหรือบานพับ ได้
การเดินสายใต้ดินก็ต้องใช้ชนิดที่เป็นสายใต้ดิน (เช่น สายชนิด NYY) พร้อมทั้งมีการเดินร้อยในท่อเพื่อป้องกันสายใต้ดินไม่ให้เสียหาย เป็นต้น 1.4ขนาดของสายไฟฟ้า ต้องใช้สายตัวนำทองแดงและเลือกให้เหมาะสมกับขนาดแรงดันไฟฟ้า (1 เฟส หรือ 3 เฟส) ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้งาน และสอดคล้องกับขนาดของฟิวส์หรือสวิตช์อัตโนมัติ (เบรกเกอร์) ที่ใช้ สำหรับขนาดสายเมนและสายต่อหลักดินนั้นก็ต้องสอดคล้องกับขนาดของเมนสวิตช์และ ขนาดของเครื่องวัดฯ ด้วย ตามตารางต่อไปนี้
1. มั่นใจว่าแสงไฟสว่างทั่วบริเวณบ้าน ต้องมั่นใจว่าทุกพื้นที่ทั้งภายในบ้านและรอบตัวบ้าน มีแสงไฟเพียงพอ แม้ในยามค่ำคืนเช่น ห้องเก็บของใต้บันได, ลานซักล้าง, ไฟกิ่งตกแต่งผนังภายนอกบ้าน
2. ปลั๊กนอกบ้าน/ในห้องน้ำ ควรเลือกแบบมีฝาปิด ปลั๊กบริเวณส่วนจดรถ, ลานซักล้าง, ห้องน้ำ ควรเลือกปลั๊กแบบมีฝาปิดป้องกันน้ำเข้าปลั๊กได้
3. เลือกสีของหลอดไฟ ให้ตรงกับความต้องการ
แสงหลอดไฟเบื้องต้นแบ่งได้ 3 สี ได้แก่
1. Warm White ออกสีทองส้ม เหมาะสำหรับการตกแต่ง, ห้องนอน
2. Day Light สีคล้ายแสงกลางวัน สว่างสูง เหมาะสำหรับห้องทำงาน ห้องครัว
3. Cool White ออกสีขาวนวลตา ความสว่างอยู่ระหว่าง Warm White และ Day Light
4. สวิตช์บางจุด ควรเปิด/ปิดได้สองทาง โดยเฉพาะไฟโถงบันได สามารถเปิด/ปิดได้จากชั้นล่างและชั้นบน
5. สวิตช์เปิดด้านซ้ายต้องเปิดไฟด้านซ้าย สวิตซ์ด้านขวาต้องเปิดไฟด้านขวา แป้นสวิตช์คู่ สวิตช์เปิด/ปิดไฟต้องสอดคล้องกับตำแหน่งของดวงโคมไฟ เพื่อง่ายต่อการใช้งาน
6. ตำแหน่งของหลอดไฟ ควรสะดวกต่อการเปลี่ยนหลอดไฟและทำความสะอาดง่าย ตำแหน่งของดวงโคมไฟ สามารถเปลี่ยนหลอดไฟได้ง่าย หลีกเลี่ยงตำแหน่งดวงโคมไฟที่เปลี่ยนหลอดไฟยากและอันตรายเมื่อต้องเปลี่ยนและทำความสะอาด เช่น ดวงโคมไฟบริเวณฝ้าโถงบันไดซึ่งอยู่เหนือชานพักบันได จะมีความสูงมากกว่าปกติ
7. ไม่ควรให้แป้นสวิตช์เปิด/ปิดอยู่รวมกันมากเกินไป สวิตช์เปิด/ปิด ควรอยู่ติดกัน 4-6 สวิตช์ เพื่อง่ายต่อการใช้งาน ป้องกันการสับสน เปิด/ปิด ผิดตำแหน่ง
8. เลือกหลอดไฟแบบประหยัด ปัจจุบันมีหลอดไฟที่ใช้พลังงานน้อย แต่ให้ความสว่างเพียงพอ และมีอายุใช้งานนานขึ้น
9. สายไฟฝังผนังหรือติดผนัง (เดินสายไฟลอย) บ้านรุ่นใหม่ นิยมเดินสายไฟร้อยท่อฝังผนัง สวย ปลอดภัย ข้อเสียยุ่งยากเมื่อต้องการเดินสายไฟใหม่ แต่คงไม่มีใครรื้อสายไฟเก่า เดินสายไฟใหม่กันทุกปีราคาสูงกว่าสายไฟติดผนัง (เดินสายไฟลอย) แต่คุ้มค่ากว่ามาก
10. อย่าลืมตำแหน่งไฟสำหรับเครื่องปรับอากาศ, เครื่องทำน้ำอุ่น, กล้องวงจรปิด ฯลฯ ไม่เช่นนั้นต้องเดินสายไฟลอย ความสวย ความปลอดภัย จะลดลง
 
 


ย้อนกลับ
Copyright © 2019 · All Rights Reserved · www.accsevice.co.th