Placeholder image

เกี่ยวกับเรา


เกี่ยวกับ ACC Service จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ประกอบธุรกิจหลักคือ บริษัทรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารในโรงงานอุตสาหกรรม ติดตั้ง ทดสอบ อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าแรงสูง โดยมีสามัญวิศวกรควบคุมดูแลตลอดการทำงาน บริษัทรับออกแบบและตรวจสอบทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าทุกชนิด ทั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำและระบบไฟฟ้าแรงสูง รับซ่อมบำรุง และวางแผนการบำรุงรักษา งานPreventive Maintenance โดยวิศวกรมีประสบการณ์และชำนาญงานมากกว่า 10ปี บริษัท เอซีซี เซอร์วิส จำกัด ตระหนักในคุณภาพของงาน ใส่ใจในงานของลูกค้าทุกท่าน เรามีทีมงานมืออาชีพ พร้อมบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานที่ดี เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าและดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรม หลักในการปฏิบัติงาน ให้คำแนะนำตรงไปตรงมาตามมาตรฐานความปลอดภัย เสนอราคาแบบยุติธรรม เลือกใช้วัสดุที่ได้คุณภาพ ทีมงานมืออาชีพ ควบคุมการดำเนินงานโดยวิศวกร ทดสอบระบบก่อนส่งมอบงาน งานติดตั้งได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม บริษัท เอซีซี เซอร์วิส จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้โอกาสและความไว้วางใจในการทำงานของบริษัท เราจะพัฒนาคุณภาพงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าให้มากที่สุด “ความพึงพอใจของลูกค้า คือหัวใจหลักของงานเรา

Card image cap
ออกแบบระบบไฟฟ้า

การอนุรักษ์พลังงานของระบบไฟฟ้า (power system) จะขึ้นอยู่กับการออกแบบ การจัดการการใช้งานก็มีบทบาทที่สำคัญเช่นกัน การจัดการพลังงานของระบบไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิผลจะต้องเข้าใจหลักการ ของการอนุรักษ์พลังงานตามเจตนารมณ์ของผู้ออกแบบ แล้วนำมาปฏิบัติในการจัดการการใช้งาน

อ่านต่อ
Card image cap
ระบบไฟฟ้าในอาคารบ้านเรือน

หลายๆท่านมีโอกาสได้ปลูก สร้างบ้านในฝัน ไม่ได้ซื้อบ้านสำเร็จรูปจากโครงการบ้านจัดสรร ดังนั้นท่านสามารถ ออกแบบระบบไฟฟ้า อย่างง่าย ด้วยตัวเอง โดยเน้นถึงประโยชน์การใช้แสงสว่างให้เหมาะสมกับตัวท่านเองและ ครอบครัว อีกทั้งสามารถเน้น ความปลอดภัย ให้มากกว่าการ ซื้อบ้านสำเร็จรูป ทั่วไปได้

อ่านต่อ
Card image cap
รับติดตั้งระบบไฟฟ้า

งานระบบไฟฟ้าภายในบ้าน แม้ว่ามูลค่างานหรือต้นทุนอาจไม่สูงเท่างานโครงสร้างหลักก็ตาม แต่งานระบบไฟฟ้าก็มีความสำคัญไม่น้อย ด้วยเพราะหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ขึ้นภายหลัง อาจหมายถึงความเสียหายหรือความสูญเสียขึ้นได้ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้น เราจึงควรมีการเลือกใช้วัสดุ-อุปกรณ์ที่มีคุณภาพและมีอายุใช้งานยามนาน

อ่านต่อ
 
Card image cap
ระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

“พลังงานแสงอาทิตย์” พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนที่ใช้แล้วเกิดขึ้นใหม่ได้ตาม ธรรมชาติ เป็นพลังงานที่สะอาด ปราศจากมลพิษ และเป็นพลังงานที่มีศักยภาพสูง ในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถจำแนกออกเป็น 2 รูปแบบคือ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อน

อ่านต่อ
Card image cap
ทดสอบระบบ

เครื่องตรวจสอบความปลอดภัยการติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องมือ-เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและอาคารหลีกเลี่ยงอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนหายนะจากไฟใหม้ อันเนื่องมาจากไฟฟ้าดูดและไฟฟ้าชอร์ต ด้วยเครื่องตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าจาก Seaward ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยสากล

อ่านต่อ
Card image cap
ระบบไฟฟ้าแรงสูง

คือ ระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าระหว่างสายไฟฟ้าสูงเกินกว่า 1,000 โวลต์ขึ้นไป ระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงจะสามารถส่งกระแสไฟฟ้าไปได้ในระยะทางที่ไกล และมีการสูญเสียทางไฟฟ้าต่ำกว่าระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ ดังนั้นการส่งกระแสไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ จึงต้องส่งด้วยระบบไฟฟ้าแรงสูงแทบทั้งสิ้น

อ่านต่อ
 
Card image cap
พลังงานลม พลังงานทดแทนอื่นๆ

พลังงานลม เป็นพลังงานตามธรรมชาติที่เกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ ความกดดันของบรรยากาศและแรงจากการหมุนของโลก สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเร็วลมและกำลังลม เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าลมเป็นพลังงานรูปหนึ่งที่มีอยู่ในตัวเอง ซึ่งในบางครั้งแรงที่เกิดจากลมอาจทำให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยพังทลายต้นไม้ หักโค่นลง สิ่งของวัตถุต่าง ๆ ล้มหรือปลิวลอยไปตามลม

อ่านต่อ
Card image cap
การประหยัดพลังงานไฟฟ้า การลดค่าไฟฟ้า

สิ้นเดือนทีไรก็มีบิลค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระยาวเป็นหางว่าว หลัก ๆ ก็ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าโทรศัพท์มือถือ แต่มีใครเคยสังเกตตัวเลขบนบิลค่าใช้จ่ายเหล่านี้บ้างไหมเอ่ย ว่ามันมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทุกเดือนเลยเนอะ โดยเฉพาะค่าไฟ ที่เอะอะก็ปรับค่า Ft ทำให้ค่าไฟสูงขึ้นอยู่บ่อย ๆ ฉะนั้นมัวแต่นิ่งดูดายไม่ไหวแล้วล่ะค่ะ เรามาช่วยกันลดค่าไฟในบ้าน ด้วยวิธีประหยัดไฟในบ้านต่อไปนี้กันดีกว่า.

อ่านต่อ
Card image cap
รับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าต่างๆ

บริการนี้คืออะไร ? บริการนี้จะครอบคลุมดูแลเรื่องการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ตั้งแต่เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าจนถึงตู้เมนไฟฟ้า เรียกได้ว่าหายห่วงเรื่องระบบไฟฟ้าเลย ----------------- บริการนี้ หลักๆจะทำอะไรให้บ้าง 1. ให้บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าตามหลักวิชาการ ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 2. บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

อ่านต่อ
Copyright © 2019 · All Rights Reserved · www.accsevice.co.th